Bijstand en Advies : Bijstand bij oplevering

Na afloop van de bouwwerkzaamheden nodigt de aannemer de bouwheer uit om over te gaan tot een (voorlopige) oplevering. De aannemer is verplicht om de tijdens de oplevering vastgestelde zichtbare tekortkomingen te verhelpen op zijn kosten. Na de oplevering zijn deze ten laste van U. Met een opleveringskeuring voorkomt u dat u later zelf opdraait voor mogelijke herstelkosten.