Expertises

De expertise is een deskundig onderzoek waarbij men nagaat of de door één van de partijen geuite klacht technisch gegrond is, welke gebreken er zich voordoen en wat de oorzaak is van de eventueel vastgestelde gebreken.

Maak uw keuze in het submenu aan uw rechterkant.