Expertises : Gerechtelijk

Wanneer partijen bij een geschil niet onderling tot een oplossing komen, kunnen ze zich wenden tot de Rechtbank.
De Rechtbank zal in de meeste gevallen beroep doen op een technisch deskundige die als opdracht krijgt op tegensprekelijke wijze partijen te aanhoren en een technisch onderzoek te voeren naar de eventuele aanwezigheid van gebreken en de Rechtbank in te lichten over de technische verantwoordelijkheid die aan de basis ligt van de eventueel vastgestelde gebreken.
Het gerechtelijk deskundigenonderzoek is dus een hulpmiddel voor de Rechtbank om in een technisch geschil tot een juiste beoordeling te komen.
De deskundige krijgt meestal de opdracht partijen trachten te verzoenen. Indien hij hierin niet slaagt, zal hij zijn bevindingen en adviezen aan de Rechtbank meedelen.