Plaatsbeschrijving : Plaatsbeschrijving voor en na werken

  • Plaatsbeschrijving vóór werken dient opgemaakt te worden om een beschrijving te geven van de bestaande toestand, alvorens er werken zullen worden uitgevoerd.
  • Ná werken: Er wordt een beschrijving gemaakt van de verandering in de toestand, en eventuele becijfering van de schade kan eveneens gemaakt worden.
U voert werken uit, u laat werken uitvoeren of uw buren laten werken uitvoeren…
Wanneer men een woning gaat renoveren, bouwen tegen of bouwen juist naast een bestaande woning, dan laat u best voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving opmaken van het aanpalende goed.
Zo zal de eigenaar van het aanpalende goed U niet verantwoordelijk kunnen stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning.
Afhankelijk van de stad/gemeente dient er ook een plaatsbeschrijving opgesteld te worden van de openbare wegenis en beplanting tot 20m van de werf.
Wij stellen voor aanvang van de werken een gedetailleerde beschrijving op van de bestaande toestand, waarbij de bestaande gebreken (scheuren, barsten, vochtschade) vastgesteld worden d.m.v. een beschrijving en uitgebreide fotoreeks.
Na het beëindigen van de werken kunnen wij opnieuw een plaatsbeschrijving opmaken van de toestand van de aanpalende eigendom. Zo voorkomt U dat de aanpalende eigenaar U later aansprakelijk stelt voor geleden schade.
De plaatsbeschrijving dient te worden uitgevoerd vóór aanvang der werken en kan na elke fase van het bouwproject opnieuw uitgevoerd worden indien noodzakelijk.
Deze plaatsbeschrijving is GRATIS voor de eigenaar van het te beschrijven deel en wordt uitgevoerd in opdracht van de bouwheer, architect of aannemer.