Waardebepaling & taxatie : Schatting / Taxatie

Door zijn kennis van opmeting, terrein, bouwen, vastgoedrecht en mensen, biedt de landmeter-expert een bijzondere bekwaamheid aan als schatter, als expert, in der minne of gerechtelijk, als scheidsrechter of technisch raadsman. Daarom komt hij tussen in:
  • schatten van het patrimonium
  • vastgoedbeheer
  • schatten van onroerende goederen voor hypotheken, echtscheidingen, …
  • raming van schade
  • verdeling in mede-eigendom en in volume
Bij de bepaling van de waarde, wordt na een plaatsbezoek het pand op alle vlakken geëvalueerd, bouwfysisch, ligging, mogelijkheden en onderhoud.
De vetusteit, de waarde van de omliggende gebouwen, en de evolutie van de marktsituatie worden in rekening gebracht.