Keuringen : Elektriciteitskeuring

Sedert 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van een huis of appartement dat vóór 1981 gebouwd werd. Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert is gekeurd. Bij een elektrische keuring wordt gecontroleerd of de elektrische installatie wel voldoet aan de regels opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties).
Indien er geen tekorten of inbreuken op het AREI worden vastgesteld, ontvangt men van het keuringsorganisme een controleverslag en desgevallend ook een gelijkvormigheidattest (indien er ook uitbreidingen of vernieuwingen gekeurd werden).
Indien er inbreuken op de installatie vastgesteld worden, moeten die zo vlug mogelijk worden verholpen.
Na de vereiste aanpassingen, volgt een bijkomende keuring. Een nieuwe controle door een erkend keuringsorganisme is verplicht om de 25 jaar.

Het ontbreken van de aarding, onaangepaste leidingen en zekeringen zijn de meest voorkomende tekortkomingen in oudere woningen.