Keuringen : tankkeuring

Onze deskundige kan voor U de stookolietank controleren.

Indien grondverontreiniging door stookolie werd vastgesteld (niet meer dan in 0,8% van de gevallen), moet de grond gesaneerd worden. Voor wie zijn de kosten? In geval van schade aan derden (buren,… ) zal de familiale verzekering de schade dekken. Voor eigen schade, moet u navraag doen bij uw brandverzekering, aangezien sommige verzekeringsmaatschappijen de grondverontreiniging door mazout dekken.
Indien de verzekering dit soort schade niet of slechts gedeeltelijk dekt, kan de klant beroep doen op een speciaal fonds voor lekkende stookoliereservoirs. Dit fonds zal de niet-verzekerde kosten van de sanering vergoeden. Wat moet u doen? Voorlopig moet de klant zelf de procedures voor de sanering opstarten en de facturen bijhouden zodat er achteraf een dossier opgesteld kan worden.

Opgelet: om een beroep te kunnen doen op dit Fonds, moet de klant o.a. wel zijn stookolietank als een goede huisvader (conformiteitsattest van controle!) onderhouden hebben.

Tip: Controleer en laat eventueel uw verzekeringspolis aanpassen. Het is uw brandverzekering die de bodemsanering in eerste fase betaald. De rest wordt eventueel bijgelegd door het stookoliefonds.

Sinds 1/8/2000 moeten alle tanks uitgerust zijn met een overvulbeveiligingssysteem, een fluitje of met een automatische overvulbeveiligingssonde. Tevens moeten alle tanks al een eerste controle ondergaan hebben voor 1/8/2002. Sindsdien mag geen enkele tank meer gevuld worden die niet goedgekeurd is. Ze moet voorzien zijn van een groene dop. Na deze eerste keuring moeten de tanks periodiek herkeurd worden. Deze periodiciteit hangt af van de inhoud, de plaats, het materiaal van de tank en waarvoor de tank gebruikt wordt.
Het gedetailleerde conformiteitsattest met SV nummer wordt aan de klant afgegeven.