Landmeten : Afpalen

Elke vraag over een grens is een bron van conflicten. De landmeter-expert is de enige vakspecialist die wettelijk beëdigd en bevoegd is om het onroerend goed af te palen. Daarom komt hij tussen in:
  • de afpaling van grenzen
  • de vestiging van erfdienstbaarheden
  • de regeling van muurgemeenheid
  • de verdeling of de splitsing van onroerende goederen
  • het opstellen van rooilijn- en perceelsplannen