Landmeten : Opmeten

Het gebouwde onroerend goed kan slechts worden geïdentificeerd aan de hand van zijn ligging en zijn afmetingen. De landmeter-expert meet ze op met nauwkeurigheid en precisie, zowel planimetrisch als altimetrisch.
De opmeting en de verwerking van de gegevens vormen de onontbeerlijke technische basis voor een goed beheer in tal van toepassingen, zoals:
  • beheer van wegen, waterlopen en uitrustingen
  • eigendomsoverdracht
  • projecten van ruimtelijke ordening
  • renovatieprojecten
  • controle van industriële installaties
  • grondverzet en meetstaten van materialen
  • observatie van bodembewegingen