Energie

Het groeiend energieverbruik heeft nadelige gevolgen voor het milieu. Door de toenemende concurrentiedruk en de vrijmaking van de energiemarkten, dreigt de aandacht voor het rationeel energiegebruik, de milieuvriendelijke energieproductie en de beschikbaarheid van energie voor sommige maatschappelijke groepen aanzienlijk te verminderen. De missie van de overheid is bijgevolg een duurzaam energiebeleid te voeren, waarbij men het economisch en sociale belang verzoent met de draagkracht van het milieu. We bezitten meerdere erkenningen uitgereikt door de Vlaamse overheid voor het afleveren van fiscaal aftrekbare energieaudits en de wettelijk verplichte energieprestatiecertificaten.

Maak uw keuze in het submenu aan uw rechterkant.