Energie : Energieprestatie­regelgeving en Binnenklimaat (EPB)

In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving. De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren.

Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen. Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.

Aan de hand van software die door de overheid ter beschikking gesteld wordt, moet berekend worden of aan volgende eisen voldaan wordt:
 • Thermische isolatie:
  • Max. K-peil voor het gebouw in zijn totaliteit
  • Max. U-waarden (min R-waarden) voor de afzonderlijke scheidingsconstructies
  • Energieprestatie: max. E-peil (primair energieverbruik)
 • Binnenklimaat:
  • Minimale ventilatievoorzieningen: bepalen van toevoer-, doorstroom- en afvoerdebieten per ruimte.
  • Beperking van risico op oververhitting in de zomer.