Energie : Energie Audit (EAP)

Sinds medio 2005 heeft de Vlaamse Regering de nodige regelgeving ontwikkeld waardoor het mogelijk is om als particulier een energieaudit uit te laten voeren door een erkend deskundige. Voor het uitvoeren van deze studie is een fiscale maatregel van toepassing: 40% van het factuurbedrag kan via de belastingaangifte terugverdiend worden.
De energiedeskundige maakt gebruik van door de overheid ter beschikking gestelde software.
Een energieaudit is steeds op vrijwillige basis.