Energie : Energie Prestatiecertificaat (EPC)

Vanaf 1 november 2008 is het EPC verplicht bij woningen, appartementen, ... die te koop worden aangeboden. Voor woningen, appartementen, ... die te huur worden aangeboden moet sinds 1 januari 2009 een EPC opgemaakt worden. Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning en bovendien krijgen ze een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

Het EPC legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners.

Het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd ten opzicht van geldende referentiewaarden. Een woning die zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op vlak van energie. Een woning in de rode zone zal energieverslindend zijn. Aan de hand van het EPC kunnen kopers en huurders verschillende woningen met elkaar vergelijken, op gebied van het (berekend) energieverbruik.

Naast deze 'score' bevat het EPC ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht maar bieden de koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.