Veiligheids­co√∂rdinatie : In de ontwerpfase

  • Opmaken van een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan). Dit bevat aanbevelingen en adviezen die eigen zijn aan de betreffende werf en aan de werfomgeving, zoals constructies die speciale preventie en/of veiligheidsmaatregelen vragen, aanwezigheden van scholen, ziekenhuizen, woonwijken,… in de omgeving van de werf. Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de werf, moet er rekening gehouden worden met markten, kermissen of andere organisaties, moet er rekening gehouden worden met het spitsuur. Al deze dingen worden op voorhand bekeken en worden in adviezen geformuleerd en in het lastenboek opgenomen, zodat de eventuele aannemers op voorhand weten wat er zich afspeelt op en in de omgeving van de werf en hiermee rekening kunnen houden, zowel in hun prijsopgave als in de goede praktijk van de werf.
  • Openen van het CD-boek (coördinatiedagboek). Dit is een boek waarin alle correspondentie en documenten betreffende veiligheid en gezondheid genummerd worden bijgehouden (verslagen, mails, brieven…).
  • Openen van het PID (postinterventiedossier). Hierin worden aanbevelingen en adviezen gegeven in verband met het veilig gebruiken en onderhouden van een gebouw, aanbevelingen die ook nuttig zijn bij een eventueel latere verbouwingen of bij het afbreken van het gebouw. Dit dossier hoort bij het gebouw te blijven zolang als het gebouw bestaat. M.a.w. als het gebouw van eigenaar verandert, moet dit dossier worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.