Veiligheids­co√∂rdinatie : Post interventiedossier

Een postinterventiedossier (PID) bevat verscheidene documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw. Deze werken kunnen gaan van eenvoudige onderhoudswerken tot ingrijpende verbouwingen of zelfs de afbraak van het gebouw.
Dit dossier moet gedurende de ganse levensduur bij het gebouw blijven en wordt aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen. Het PID moet bij een eventuele verkoop dan ook overgedragen worden aan de notaris, die het op zijn beurt overdraagt aan de nieuwe eigenaars.