Veiligheids­co√∂rdinatie : In de uitvoeringsfase

  • Eventueel, na overleg met de aannemers, het V&G-plan aanpassen.
  • Uitvoeren van werfbezoeken. Tijdens werfbezoeken wordt nagegaan of er wordt gewerkt zoals in het V&G-plan is voorop gesteld en of de wet op welzijn, de Codex en het ARAB wordt nageleefd. Hiervan wordt een verslag met adviezen gemaakt en bezorgd aan de betrokken partijen. (aannemer(s), architect en bouwheer). 
  • Bijhouden van het CD-boek. 
  • Aanvullen van het PID. 
  • Bij ingebruikname van het gebouw worden al deze documenten overgedragen aan de bouwheer